ยุโรป ลาเวนเดอร์ 8 วัน

  • หนึ่งปีมีครั้งเดียว! ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์แห่งแคว้นโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส
  • ชม ปงต์ ดู การ์ สะพานปงต์ดูการ์ด สะพานส่งน้ำโรมันโบราณสร้างโดยจักรวรรดิโรมัน
  • ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา ที่เมืองวาเลนโซล
  • ล่องเรือสู่ ชาโตดิฟ เกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะฟริอูล เป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่
  • ชม โรงงานน้ำหอม ซึ่งแถบนี้เป็นแหล่งที่มีโรงงานผลิตน้ำหอมที่หมู่บ้านเอซซ์
  • พักโรงแรมมาตรฐานยุโรป ระดับ 4 ดาว
  • รวมทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
  • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง วันละ 1 ขวด/ท่าน

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม – นีซ

09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เค แอล เอ็ม แถว P ประตู 7

12.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม โดยเที่ยวบินที่ KL 876

18.45 น. เดินทางถึง เมืองอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

20.30 น. ออกเดินทางสู่ นีซ โดยเที่ยวบินที่ KL 1273

22.25 น. เดินทางถึง นีซ (NICE) เมืองฝาแฝดของเมืองคานส์สถานที่ตากอากาศระดับโลกริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันสวยซึ้ง นีซในนามของราชินีแห่งริเวียร่าตั้งอยู่โดดเด่นริมอ่าวเบย์เดซานจ์ ถ่ายรูปคู่กับ จัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสซึ่งประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้น ยังมีน้ำพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN NICE or SIMILAR

DAY 2

นีซ – อาร์ลส์ – อาวีญง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองนีซ (NICE) มีความใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่า โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่จะมาเดินกันอยู่ที่ถนนเรียบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (LA PROMENADE DES ANGLAIS) เขตย่านเมืองเก่า จัดได้ว่าเป็นเมืองที่น่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างยิ่ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย: เดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (ARLES) (ระยะทาง 248 กม. / ใช้เวลา 2 ชม. 40 นาที) เมืองสำคัญที่สุดของฝรั่งเศสในยุคโรมัน เคียงข้างด้วยแม่น้ำโรน (Rhone) ที่ช่วยขับบรรยากาศเมืองโบราณแห่งนี้ให้มีเสน่ห์ ท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ในยุคโรมันที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และนี่คือเหตุผลที่ศิลปินอย่าง วินเซนต์ แวนโกะห์ ปอล โกแกง และปาโบล ปิกัสโซ เลือกเมืองนี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ชม โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (ST. TROPHIME) ซึ่งเป็นโบสถ์แห่ง บิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ ในช่วงศตวรรษที่ 3 อันสวยงาม และโดดเด่นด้วยอารามหลวงที่ประดับด้วยเสาสลักอันงดงาม
เดินทางสู่ เมืองอาวีญง (AVIGNON) (ระยะทาง 40 กม. / ใช้เวลา 46 นาที)เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของฝรั่งเศส โดยเฉพาะในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 14 เมื่อพระสันตะปาปาเคลมองท์ที่ 5 และสานุศิษย์แห่งกรุงโรม ได้ หลีกเลี่ยงความยุ่งยากทางการเมืองในกรุงโรม และย้ายมาตั้งรกรากที่เมืองอาวี ญง โดยเริ่มก่อตั้งราชสำนักของโป๊ปขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่เมืองอาวีญงในปี 1309 โดยสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบของโบสถ์ และวัง ของโป๊ปตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมที่กรุงโรม พร้อมทั้งยังให้จิตรกรชาวอิตาเลี่ยนมาวาดภาพในวังให้ ทำให้อาวีญงได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านของศิลปะและวัฒนธรรม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL AVIGNON or SIMILAR

DAY 3

อาวีญง – สะพานปงต์ ดู การ์ – พระราชวังสันตะปาปา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แวะถ่ายรูปกับ สะพานปงต์ ดู การ์ (PONT DU GARD) (ระยะทาง 35 กม. / ใช้เวลา 40 นาที) สะพานส่งน้ำโรมันโบราณสร้างโดยจักรวรรดิโรมัน ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเรอมูแล็ง อันเป็นเมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดการ์ แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว คือทางส่งน้ำซึ่งมีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน้ำได้ 34.8 ล้านลิตรต่อวัน ปงดูการ์ เป็นสะพานส่งน้ำจุดหนึ่งในการส่งน้ำระหว่างเมือง Uzes และเมือง Nimes ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปีค.ศ.1985

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย: ผ่านชม พระราชวังสันตะปาปา (PALACE OF THE POPES) ตั้งอยู่ที่เมืองอาวีญงประเทศฝรั่งเศส เป็นสิ่งก่อสร้างของสถาปัตยกรรมกอธิคสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1995 เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ และเป็นสถานที่ที่ใช้ในการนักท่องเที่ยวต่างหลงใหลในถนนสายโบราณกำแพงเมืองยุคกลาง ได้รับการบูรณะและถาปัตยกรรมในยุคกอธิคของพระราชวังที่ยิ่งใหญ่อลังการ ประชุมสัมนา และเก็บเอกสารสำคัญของฝรั่งเศส
ชม สะพานแซ็ง เบเนเซต (PONT ST. BENEZET) สร้างขึ้นเมื่อปี 1177 แล้วเสร็จเมื่อปี 1185 เดิมมีความยาวถึง 947 เมตร ประกอบด้วยช่วงสะพานถึง 22 ช่อง ในสมัยนั้นนับเป็นสะพานหินเพียงสะพานเดียวที่สร้างบนแม่น้ำโรน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL AVIGNON or SIMILAR

DAY 4

อาวีญง – แซ็งเรมี – กอร์ด – วาเลนโซล (ทุ่งลาเวนเดอร์) – แอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองแซ็งเรมี (ST.REMY) (ระยะทาง 24 กม. / ใช้เวลา 30 นาที) หนึ่งในเมืองเก่าที่สุดของฝรั่งเศส ที่สร้างขึ้นในโดยพวกเซลท์ (Celts) เมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว นอกจาก เป็นเมืองที่ศิลปินวินเซนต์ แวนโก๊ะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายที่นี่แล้วเมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของนอสตราดามุสอีกด้วย
เดินทางสู่ เมืองกอร์ด (GORDES) (ระยะทาง 44 กม. / ใช้เวลา 50 นาที) ตั้งอยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขาลูแบรง (Luberon) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโพรวองซ์หมู่บ้านที่ถูกสร้างเหมือนกับให้ แขวนอยู่หน้าผา หนึ่งในหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยียนอย่างมาก ภายในเมืองยังมีปราสาทหิน โบราณ chateau de Gordes ซึ่งสร้างขึ้นในแบบสไตล์เรเนสซองอีกด้วยบันทึกภาพจากจุดชมวิวที่มองเห็นหมู่บ้านในมุมที่สวยที่สุด
เดินทางสู่ วาเลนโซล (VALENSOLE) (ระยะทาง 83 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที) อีกหนึ่งเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับดอกลาเวนเดอร์ เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกลาเวนเดอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส โดยมีพื้นที่ที่ใช้สำหรับปลูกลาเวนเดอร์ถึง 800 ตารางกิโลเมตร และเป็นเมืองที่ใช้จัดเทศกาล เกี่ยวกับลาเวนเดอร์ประจำทุกปี และสินค้าขึ้นชื่อของเมืองนี้คือ สินค้าแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย: นำท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา ให้ท่านได้ถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ จนยากจะลืมเลือน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ จนได้เวลาสมควร / เดินทางสู่ แอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ (AIX -EN- PROVENCE) (ระยะทาง 70 กม. / ใช้เวลา 50 นาที) เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก่อตั้งในปี 129 ก่อนคริสต์ศักราช มีชื่อว่า AQUAE SIXTIAE หรือ ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งน้ำพุพันพุ่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

โรงแรม RENAISSANCE AIX-EN-PROVINCE or SIMILAR

DAY 5

แอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ – มาร์เซย์ – ชาโตดิฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองแอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ โดยนั่งรถผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆในเมือง อาทิ น้ำพุกาตร์ โด แฟง น้ำพุที่สวยสุดของเมือง CEZANNE TRAIL หรือ ถนนสายเซซาน ศาลากลางเมือง (Hotel de ville) ชมวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผัก และผลไม้สดๆจากไร่ ตลาดดอกไม้สด พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมัน ที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสําคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย: เดินทางสู่ เมืองมาร์เซย์ (MARSAILLES) (ระยะทาง 33 กม. / ใช้เวลา 40 นาที) เมืองท่าสำคัญของฝรั้งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่สวยงาม ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส / แวะถ่ายรูปกับ สวนดอกไม้ที่หน้า LONGCHAMP PALACE อันสวยงามติดอันดับสวนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
นำท่านล่องเรือสู่ ชาโตดิฟ (CHATEAU D’IF) เกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะฟริอูล เป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ เมื่อสมัยก่อนชาวประมงใช้เป็นที่พักชั่วคราวเวลาออกหาปลากลางทะเล ต่อมาภายหลังจากการมาเยือนของกษัตริย์ฟรองซัวส์ที่หนึ่ง ในราวปี ค.ศ. 1516 ได้ทรงสร้างป้อมปราการขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ก่อนจะที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นที่คุมขังนักโทษกบฏ ให้ท่านได้บันทึกภาพป้อมปราการ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN MARSEILLE or SIMILAR

DAY 6

มาร์กเซย – หมู่บ้านเอซซ์ – โรงงานน้ำหอม – โมนาโก – นีซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านเอซซ์ (EZE) (ระยะทาง 219 กม. / ใช้เวลา 2 ชม. 25 นาที) หมู่บ้านเล็กอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ซึ่งมีวิวอันงดงามของท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะต้นมะกอก นำท่านชมตัวเมืองซึ่งล้วนแต่สร้างจากหินภูเขา ตัวอาคารมีการสร้างอย่างมีศิลปะ ดูเก่าแก่แต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ นำท่านเดินทางเดินเล็กๆที่ปูพื้นด้วยหินแกรนิตซึ่งสองข้างทาง เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงามให้ท่านรู้สึกราวกับย้อนยุคกลับไปในยุคกลาง ชมโบสถ์ EGLISE NOTRE-DAME DE L' ASSOMPTION เป็นโบสถ์ประจำหมูบ้าน โบสถ์นี้สร้างในระหว่างปี ค.ศ.1764 – 1778
ชมโรงงานน้ำหอม ซึ่งแถบนี้เป็นแหล่งที่มีโรงงานผลิตน้ำหอมหลายแห่งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 แล้วโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดคือโรงงานฟราโกนาร์ (FRAGONARD) ชมกระบวนการผลิตและอธิบายความแตกต่างระหว่างการผลิตหัวน้ำหอมด้วยการสกัดและกลั่นจากพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย: เดินทางสู่ นครรัฐโมนาโก (MONACO) (ระยะทาง 9 กม. / ใช้เวลา 25 นาที) ซึ่งเป็นชื่อเรียกประเทศเล็ก ๆ ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนชายฝั่งส่วนสุดท้ายของฝรั่งเศส จัดเป็นประเทศที่เล็กเป็นอันดับสองของโลกรองจากนครรัฐวาติกันในอิตาลี อาณาเขตของโมนาโคถูกล้อมรอบด้วยประเทศฝรั่งเศสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีพื้นที่ของประเทศเพียง 1.95 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น / ชม โบสถ์คาธีดราล (MONACO CATHEDRAL) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า วิหารเซนต์นิโคลัส (SAINT NICHOLAS CATHEDRAL) สถานที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโคและราชวงศ์กริมาลดี โดยเจ้าหญิงเกรซได้สิ้นพระชนม์ในวันที่ 4 กันยายน 1982 ด้วยพระชนมายุเพียง 52 พรรษา โดยพระศพของเจ้าหญิงเกรซได้รับการฝังไว้ที่โบสถ์แห่งนี้ และต่อมาในปี 2005 เจ้าชายเรนิเยร์ก็ถูกฝังไว้เคียงข้างเจ้าหญิงเกรซ / ผ่านถ่ายภาพ พระราชวังหลวงแห่งโมนาโค (PRINCE’S PALACE OF MONACO) พระราชวังที่เป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของกษัตริย์แห่งราชวงศ์กริมาลดีมาตลอดตั้งแต่เข้าปกครองโมนาโคในปี ค.ศ. 1297 จนถึงปัจจุบัน / นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนีซ (NICE)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN NICE or SIMILAR

DAY 7

นีซ – อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

12.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม โดยเที่ยวบินที่ KL 1264

14.20 น. เดินทางถึง เมืองอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

17.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KL 875

DAY 8

กรุงเทพฯ

09.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

Coming soon...

จองทริปนี้

แชร์ทริปนี้

02-678-6095