ไอซ์เบรคเกอร์ 9 วัน

  • เที่ยว 3 ประเทศ ฟินแลนด์ – เอสโตเนีย – สวีเดน
  • ทัวร์สุดคุ้ม กับ กิจกกรมหน้าหนาวสุดสนุก
  • ห้องพักวิวกระจก Hotel Santa’s Igloos Arctic Circle
  • กิจกรรม Snow Mobile และสุนัขลากเลื่อน ที่ Aurora Village
  • ท่องไปในทะเลน้ำแข็งด้วยเรือทลายน้ำแข็งขนาดใหญ่ ชมการตัดน้ำแข็งเป็นช่องทางด้วยเรือ
  • โรวาเนียมิ – เคมิ – เฮลซิงกิ (พักค้างคืนบนรถไฟ)
  • ทาลลินน์ – สต็อคโฮล์ม (พักค้างคืนบนเรือสำราญ)

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – อิวาโล

 20.30 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ แถว S ประตู 8

 23.35 น.   เดินทางสู่ เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน  AY144

 

 

 

 

 

 

DAY 2

อิวาโล – โรวาเนียมิ

 06.05 น.   เดินทางถึง เฮลซิงกิ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 10.40 น.   ออกเดินทางสู่ อิวาโล โดยเที่ยวบิน AY639

 12.10 น.   เดินทางถึง อิวาโล (Ivalo) เมืองที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ชมความงามของทะเลสาบอินารี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวแลปป์

 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    เดินทางสู่ โรวาเนียมิ เมืองแห่งซานตาคลอส เป็นเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ แลปแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของซานตาคลอส

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel Santa's Igloos Arctic Circle หรือเทียบเท่า 

DAY 3

โรวาเนียมิ – เคมิ – Ice Breaker – เคมิ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองเคมิ เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (Baltic Sea) เข้าชม ปราสาทหิมะ ภายในประกอบด้วยห้องสวยงามมากมาย อาทิเช่น สโนว์เรสเตอรอง ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทำขึ้นจากน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต้ะหรือเก้าอี้ / สโนว์โฮเทล ห้องพักสีขาวโพลน ซึ่งเตียงทำขึ้นจากน้ำแข็ง และตามผนังมีการแกะสลักลายน้ำแข็งไว้อย่างลงตัว และห้องอื่นๆอีกมากมาย นำท่านเข้าชม โบสถ์แห่งเคมิ โบสถ์ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ สร้างและออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (หากปราสาทหิมะปิด จะจัดโปรแกรมเข้าชม พิพิธภัณฑ์อัญมณี ซึ่งจัดเก็บอัญมณี เพชร พลอย มากกว่า 3,000 ชิ้น โดยอัญมณีที่มีชื่อเสียงของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ มงกุฎกษัตริย์แห่งฟินแลนด์)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (อาหารพื้นเมือง) 

 บ่าย   นำท่านท่องไปในทะเลน้ำแข็งด้วยเรือทลายน้ำแข็งขนาดใหญ่ / ชม การตัดน้ำแข็งเป็นช่องทางด้วยเรือ ท่านสามารถลงสัมผัสทะเลน้ำแข็งด้วยชุดแต่งกายพิเศษที่ทำให้รู้สึกอุ่นสบายแม้จะอยู่ในน้ำทะเลที่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่เหนือผิวน้ำ อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศา โดยชุดว่ายน้ำคุณสมบัติพิเศษนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่อยู่ เรือจะจอดลอยลำให้ท่านได้ลงไปเดินเล่นบนผิวน้ำแข็งและเก็บภาพของเรือแซมโป้ที่โดดเด่นอยู่กลางทะเลน้ำแข็ง

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Cumulus City and Resort Kemi หรือเทียบเท่า 

DAY 4

โรวาเนียมิ – เฮลซิงกิ (พักค้างคืนบนรถไฟ)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่าน ขับขี่รถตะลุยหิมะ (Snow Mobile) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง ท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมือง เลียบแม่น้ำอุนนาสวาราไปตามป่าไม้สน

          ชม ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Farm) ชมความน่ารักของสุนัขหิมะที่ใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการนั่งสุนัขลากเลื่อนไปตามแนวหิมะ

          ชม หมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้าและท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้าคลอสพร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานต้าคลอสและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบรรยากาศน่ารักๆ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้าผู้น่ารัก / ถ่ายภาพกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Artic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

          นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองโรวาเนียมิ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองเฮลซิงกิ ด้วยรถไฟตู้นอนที่ทันสมัย สะดวกสบายในแบบสไตล์ของสแกนดิเนเวียร์

 เข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนบนรถไฟ 

DAY 5

เฮลซิงกิ – ทาลลินน์

 รับประทานอาหารเช้า 

เดินทางถึง เฮลซิงกิ เจ้าของนาม "ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก" นครลูกครึ่ง / นำท่านนั่งเรือ Tallink Shuttle เพื่อเดินทางสู่ ทาลลินน์ เมืองท่าหลักที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของเอสโตเนีย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   ชม จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ ย่านศูนย์กลางของเมือง ในอดีตเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของเมือง รวมทั้งเป็นที่ประหารชีวิตนักโทษ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่ ย่าน Viru St.

          แวะถ่ายรูป ปราสาททูมเปีย  ซึ่งถูกสร้างใหม่ในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชในรูปแบบศิลปะบาร็อกแทนศิลปะเดนมาร์ค / โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Original Sokos Hotel Viru หรือเทียบเท่า  (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืนในคืนถัดไป เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

DAY 6

ทาลลินน์ – เฮลซิงกิ – สต็อคโฮล์ม (พักค้างคืนบนเรือสำราญ)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านนั่งเรือ Tallink Shuttle เพื่อเดินทางสู่ เฮลซิงกิ 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เข้าชม Temppeliaukio Church หรือ Rock Church เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยแต่เดิมพื้นที่ของโบสถ์นี้เป็นเนินเขา แลผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น โบสถ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน ผ่านชมอุทยานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส (SIBELIUS MONUMENT) บุคคลสำคัญของประเทศ ผู้ประพันธ์เพลงปลุกใจรักชาติ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 15.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ SILJA LINE เพื่อล่องเรือสู่ กรุงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เรือสำราญแห่งทะเลบอลติคอันหรูหราและสง่างามพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับ เรือสำราญนำท่านล่อง ทะเลบอลติก ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะ แก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ - กรุงสต็อกโฮ

 เข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนบนเรือ 

DAY 7

สต็อคโฮล์ม

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางถึง สต็อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค

          เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Wasa Ship Museum) เรือรบบ่ายบ่ายโบราณที่จมระหว่างการออกทะเล เมื่อปี 1628 และจมอยู่ใต้ทะเลนานถึง 333 ปี ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อย่างสมบูรณ์และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วาซาที่มีอย่างสมบูรณ์และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วาซาที่มีชื่อเสียง

          เข้าชม ศาลาว่าการเมือง (City Hall) ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดยรังนาร์ ออสเบิร์ก (RANGNAR OSTBERG)  ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชม แกมล่าสแตนทาวน์ (Gamla Stan Old Town) เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

          แวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังหลวง ที่งดงามและอลังการด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ริดดาร์ฮูเซท์ มรดกตกทอดทาง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Downtown Camper by Scandic หรือเทียบเท่า 

DAY 8

สต็อคโฮล์ม - สนามบิน - เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   อิสระให้ท่านผักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกช้อปปิ้ง บริเวณย่านเซอเกิลส์ (Sergels Torg) ย่านศูนย์กลางของเมืองสต็อคโฮลม์ ช้อปปิ้งสินค้า และของที่ระลึกที่ ห้างสรรพสินค้า NK ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ และบริเวณถนน Drottninggatan ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย ซึ่งไม่ไกลจากโรงแรม

 11.30 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 14.35 น.   ออกเดินทางสู่ เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 810

 16.35 น.   เดินทางถึง เฮลซิงกิ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 17.35 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 810

DAY 9

กรุงเทพฯ

 07.15 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

159,000 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

08 – 16 เม.ย. 2561 

*** กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน***

จองทริปนี้

แชร์ทริปนี้

02-678-6095