อิตาลี พอร์ทโตฟิโน่ 8 วัน

  • Unseen Italy ล่องเรือ Private Boat ชม พอร์ตโตฟิโน่ เมืองน่ารักๆ บ้านเรือนทาสีสดใสตัดท้องฟ้าใส
  • เที่ยวชมซิงเกวแตร์เร่ (Cinque Terre) ด้วยรถไฟ ห้าหมู่บ้านบนชายฝั่งริเวียร่า มรดกโลก
  • เที่ยวบนเกาะเวนิส – พักโรงแรมใจกลางเมือง พักที่เจนัว 2 คืน
  • เมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารทะเล สเต็กสไตล์อิตาเลียน อาหารจีนและไทย
  • มิลาน – ซานตา มาร์การิต้า – พอร์ทโตฟิโน
  • เจนัว – เลแวนโต – Unseen ซิงเกวแตร์เร่
  • ลา สเปเชีย – ปาร์มา – เข้าชมพิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี่
  • โบโลญญ่า – แม็กอาเธอร์เกร็น เอาท์เลท
  • เวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – หมู่บ้านเบลลาจิโอ
  • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง วันละ 1 ขวด/ท่าน

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

 17.30 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว P เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์

 20.40 น.   ออกเดินทางสู่ สนา มบินโดฮา โดยเที่ยวบิน QR 835

DAY 2

โดฮา – มิลาน – ซานตา มาร์การิต้า – พอร์ทโตฟิโน – เจนัว

 00.15 น.   เดินทาง สนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 01.40 น.   ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยเที่ยวบิน QR 123

 06.25 น.   เดินทางถึง เดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มีประชากรประมาณ 1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง,โรงละครโอเปร่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองซานตา มาร์การิต้า (Santa Margherita) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเจนัว หนึ่งในเขตดินแดนแห่งลิกูเรียขนาบข้างด้วยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย เป็น  ภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีชายหาดที่สวยงาม

          เดินทางสู่ เมืองพอร์ทโตฟิโน (Portofino) เมืองที่ถูกค้นพบโดยเศรษฐีสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เดิมมีเพียงเรือตกปลาและเป็นหมู่บ้านชาวประมงเท่านั้น สามด้านของอ่าวเป็นหน้าผาสูง เดินเล่นชมเมืองและถ่ายรูปความน่ารักของเมืองที่มีบ้านทาสีสดใสตัดกับพื้นน้ำใสกระจ่าง ได้เวลาสมควรนำท่านล่องเรือกลับสู่ เมืองซานตา มาร์การิต้า

         เดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) เมืองท่าที่สำคัญทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ในปีค.ศ. 2004 เจนัวได้รับการคัดเลือกให้เป็น “EU Capital of Culture” อีกทั้งบริเวณเมืองเก่ายังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2006 อีกด้วย เมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของอิตาลีที่เก่าแก่มีอายุกว่าสองพันปี ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Genoa City หรือเทียบเท่า 

DAY 3

เจนัว – ลา สเปเชีย – Unseen ซิงเกวแตร์เร่ –เลแวนโต – เจนัว

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอน เหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่าบนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและการทหาร

          เดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเกวแตร์เร่ (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ห่างจากลา สเปเซียไปทางตะวันตก คำว่า Cinque Terre มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (Five Lands) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ Monterosso Al Mare , Venazza , Corniglia , Manarola และ Riomaggiore โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขา  ล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Cinque Terre แลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย ชมความงดงามทางธรรมชาติของ Cinque Terre ซึ่งสามารถมาเที่ยวชมได้โดยทางเรือเฟอร์รี่หรือทางรถไฟหรือทางเดิน (Walking Trail) โดยรถยนต์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ ซึ่งทำให้ Cinque Terre ปราศจากมลพิษและยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ 

          เดินทางโดยรถไฟสู่ หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) เป็นเมืองที่มีที่ตั้งทำเลสวยที่สุดในห้าหมู่บ้านชิงกาเทล่า มีความสวยงามเงียบสงบ กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างดีเสน่ห์ของหมู่บ้านนี้ต้องตกตะลึงกับความสามารถของฝีมือมนุษย์ที่สามารถสร้างบ้านเรือนบนหลืบหินผา ชะง่อนหินสูง เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดของชิงกาเทล่า ชมต้นองุ่นแสนสวยที่ทอดยาวไปตามไหล่เขา และไม่ควรพลาดไปชมการผลิตไวน์ของที่นี่ โดยไวน์ที่มีชื่อเสียงของมานาโรล่า มีชื่อว่า "Sciacchetrà" ซึ่งถือว่าเป็นไวน์รสเลิศอีกยี่ห้อหนึ่ง ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   นั่งรถไฟเพื่อแวะชม หมู่บ้านเวอนาซซา (Vernazza) เป็นหมู่บ้านที่มีท่าเรือที่มีรูปทรงตามธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งจากห้าหมู่บ้านชิงกาเทล่า ยังคงลักษณะบ้านโบราณที่ตั้งเรียง  แนวหน้าผาและทาสีสันที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ และยังมีเสน่ห์ที่มีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆอาศัยรวมอยู่ด้วย

          เดินทางโดยรถไฟสู่ หมู่บ้านมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso Al Mare) หมู่บ้านมอนเตรอสโซ อัล มาเร หนึ่งในห้าหมู่บ้านของแนวฝั่งชิงกาเทล่าที่มีผู้คนแวะเยี่ยมเยือนมากที่สุดด้วยหาดทรายขนาดพอประมาณและโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ และแม้หมู่บ้านอาจจะ  มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านมากระหว่างกลางฤดูร้อน ความรื่นรมย์ในหมู่บ้านมอนเตรอสโซก็ไม่ลดน้อยลง บริเวณเขตเมืองเก่าซึ่งแยกจากบริเวณรีสอร์ทแบบโมเดิร์นด้วยหอคอย Aurora เป็นแหล่งซากโบราณของปราสาทยุคกลางและโบสถ์ San Francesco ซึ่งเป็นที่จัดแสดงภาพเขียนการตรึงกางเขนของจิตรกร Van Dyck

          เดินทางสู่ เมืองเลแวนโต (Levanto) เมืองริมทะเลอิตาเลี่ยนริเวียรา “Italian Riviera Sea”      เดินทางกลับสู่เมืองเจนัว

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Genoa City หรือเทียบเท่า 

DAY 4

เจนัว – ปาร์มา – เข้าชมพิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี่ – โบโลญญ่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองปาร์มา (Parma) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตแฮมและชีม เป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลปาร์มาด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองมาราเนลโล่ (Maranello) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี ที่จัดแสดงทั้งรถสปอร์ตรุ่นต่างๆและรถแข่งที่เฟอร์รารี่เป็นผู้ผลิตในอดีตจนถึงรุ่นปัจจุบัน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแบ่งเป็นหลายส่วน ตั้งแต่มอเตอร์วัลเลย์ (Moter Valley) , รถแข่ง และของสะสม รวมถึงร้านค้าขายของที่ระลึก

          เดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา (Emilia – Romagna) ตัวเมืองตั้งอยู่ในหุบเขาโบ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Bologna Centro หรือเทียบเท่า 

DAY 5

โบโลญญ่า – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – ล่องเรือกอนโดล่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” เป็นบ้านเกิดของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่มาร์โคโปโล / ล่องเรือสู่เกาะเวนิส (Venice Island)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   ชม จตุรัสซานมาร์โค (San Marco) หรือ เซนต์มาร์ค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง / ชม มหาวิหารซานมาร์โค (Bacilica Di San Mar) / แวะถ่ายรูป วังดูคาเล (Palazzo Ducale) อดีตที่พำนักของผู้ปกครองเมืองเวนิสโดยภายในตกแต่งด้วยศิลปะภาพวาดโดยศิลปินชาวเวนิสหลายๆ ท่าน / ผ่านชมและแวะถ่ายรูป สะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) / รวมล่องเรือกอนโดล่า เอกลักษณ์ของเมือง ผ่านชมตึกบริเวณริมคลอง ชมวิถีชีวิติของชาวเวนิส

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Bedbank Venice Mestre หรือเทียบเท่า 

DAY 6

เวนิส – มิลาน

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ (Milano) มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   แวะถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป "วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น"

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Bedbank NH Milan หรือเทียบเท่า 

DAY 7

มิลาน – ช้อปปิ้งย่านดูโอโม่ – โดฮา

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แกลเลอเลีย วิตตอริโอ เอมานูเอเล 2 (Gallerlia Vittorio Emanuele II) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น LOUIS VUITTON, VERSACE, PRADA, TOD’S เป็นต้น   

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 16.25 น.   ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 128

 23.30 น.   เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 8

โดฮา – กรุงเทพฯ

 01.40 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834

 12.40 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

79,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088