อุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 13 วัน

  • ชมอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน
  • หอคอยปิศาจ อนุสรณ์สถานธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาที่แปลกประหลาด
  • อนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์ หน้าผาหินแกะสลักเป็นรูปหน้าของอดีตท่านประธานาธิบดีคนสำคัญ 4 คน  ของสหรัฐอเมริกา
  • ชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองลาสเวกัส ที่เป็นบรรยากาศอันแท้จริงของแหล่งคาสิโนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิ น้ำพุดนตรีโรงแรมเบลลาจิโอ
  • อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน แห่งรัฐอริโซน่า
  • แวะช้อปปิ้งที่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท และ Tanger Outlet

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเทิล

13.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวา แถว Q ประตู 8

16.25 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR 068 (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. 45 นาที)

21.10 น. เดินทางถึง ไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

23.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองซีแอตเทิล เมืองโดยเที่ยวบินที่ BR 026 (ใช้เวลาเดินทาง 11 ชม. 10 นาที)

***************** บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******************

14.50 น. เดินทางถึงนครซีแอตเทิลเป็นเมืองท่าชายฝั่งในรัฐวอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแปซิกฟิคตะวันตกเฉียงเหนือตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรนครซีแอตเทิล เมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า และความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ำคืน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA OR SHERATON OR RENAISSANCE หรือเทียบเท่า

DAY 2

ซีแอตเทิล – บอสแมน – เยลโล่สโตน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่สนามบิน

ชมเมืองซีแอตเทิล เมืองที่ได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจ การท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) ด้วยการจัดอันดับให้ซีแอต เทิลเป็นหนึ่งในสิบ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา ชมเขตเมืองเก่า (Old Town), สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 160 เมตร สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair , ผ่านชมย่าน Downtown ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเทิล ชมอาคารบ้านเรือนและตึกที่มีความสำคัญทางด้าน สถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง / เดินทางสู่สนามบิน

11.10น. ออกเดินทางสู่ เมืองบอสแมน โดยเที่ยวบินที่ AS 2388

14.00น. เดินทางถึงเมืองบอสแมน

นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (YELLOW STONE NATIONAL PARK)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAY WOLF INN OR BEST WESTERN หรือเทียบเท่า

DAY 3

เยลโล่สโตน – โคดี้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (YELLOW STONE NATIONAL PARK) อุทยานนี้ตั้งอยู่ ในบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง (WYOMING) และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณ ถึง 6 ล้านไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐ ไอดาโฮ่ เป็นแหล่งรวมของธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบ น้ำตก ซึ่งบางแห่งมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มีน้ำพุร้อน ซึ่งบางแห่งพ่นน้ำขึ้นมาทุกชั่วโมง มีความสูง 125-180 ฟุต รวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมูส (BULL MOOSE), กวางเอลค์ (BULL ELK) , กวาง PRONGHORN, หมีสีน้ำตาล ขนาดยักษ์พันธุ์กริซลี่ย์ (GRIZZLY BEAR), หมีดำ (BLACK BEAR), ควายไบซัน (BISON) รวมถึง นกน้ำนานาชนิด
ชม น้ำพุร้อนแมมมอธ (MAMMOTH HOT SPRING) อันเป็นบ่อน้ำร้อนที่มีหินปูนก่อตัวขึ้นเป็น ชั้นๆ หลายชั้น มีสีเหลืองอ่อนและสีนวลจับตา มองดูเหมือนน้ำตกที่กลายเป็นหิน
ชม น้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟูล (OLD FAITHFUL GEYSER) ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดแห่งหนึ่งคือจะปะทุขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 21-23 ครั้งต่อวัน พุ่งสูงประมาณ 43-46 เมตร นานถึง 4 นาทีนับเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชม น้ำพุร้อน ที่ GEYSER BASIN และ FOUNTAIN POT POINT
เข้าชม บ่อโคลนเดือด หรือ (MUD VOLCANO) ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดือด และมีฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส / ชมความงามของบริเวณที่เรียกว่า ARTIST POINT ซึ่งเป็นจุดที่หน้าผามีสีสันสวยงาม และมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ 2 แห่งคือ น้ำตกอัพเพอร์ฟอลส์ และน้ำตกโลเวอร์ฟอลส์
เดินทางสู่ เมืองโคดี้ (CODY) ( ระยะทาง 133 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 43 นาที)เมืองที่วีรชนของภาคตะวันตกผู้หนึ่ง คือ พันเอกบัฟฟาโล่ บิลล์ โคดี้ ได้ก่อตั้งขึ้น ชมอนุสาวรีย์ตัวเขาที่กำลังขี่ม้าถือปืนอยู่ เขาเคยเป็นทั้งคนขี่ม้าด่วน เป็นทหาร และนักล่าควายป่าไบซัน เล่ากันว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซันถึง 5,000 ตัวภายในปีครึ่งเท่านั้น เขามีเพื่อนเป็นผู้นำอินเดียนมากมายและฮอลลีวู้ดยังได้ทำภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติชีวิตอันโลดโผนของเขาด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือ COMFORT INN หรือเทียบเท่า

DAY 4

โคดี้ – พิพิธภัณฑ์บัฟฟาโล่ บิลล์ – จิลเลตต์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม พิพิธภัณฑ์บัฟฟาโล่ บิลล์ (BUFFALO BILL MUSEUM) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าชมอย่างยิ่ง พิพิธภัณฑ์ บัฟฟาโล บิล จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาไม่ว่าจะเป็นของที่ ระลึกและสิ่งสะสมอันมากมาย เขาเป็นที่รู้จักอย่างดีในเรื่อง ของรสนิยมอันหรูหราและแพงๆดังนั้นสิ่งของสะสมที่อยู่ใน พิพิธภัณฑ์จึงมีแต่สิ่งมีค่าตามรสนิมยมของเขา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิลเลตต์ (GILLETTE) (ระยะทาง 400 กม. / ใช้เวลา 4ชม. 15 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือ HAMPTON INN หรือเทียบเท่า

DAY 5

จิลเลตต์ – หอคอยปิศาจ – เมาท์รัชมอร์ แรพิดซิตี้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม หอคอยปิศาจ (DEVIL’S TOWER NATIONAL MONUMENT) (ระยะทาง 104 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 15นาที) อนุสรณ์สถานธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาที่ แปลกประหลาดเป็นแท่งหินลาวาที่ผุดขึ้นมาเหนือพื้นพิภพเมื่อ 60 ล้านปีที่แล้วมีความสูงขนาด260เมตรเป็นลักษณะการก่อ ตัวของกองหินเป็นเนินร่องชันซึ่งเป็นที่ที่สูงที่สุดของธรรมชาติลักษณะเดียวกันในสหรัฐฯ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่รัฐเซ้าท์ ดาโกต้า เพื่อเข้าชม อนุสรณ์สถานเมาท์รัช มอร์ (MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL) (ระยะทาง 180 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.50นาที ) หน้าผาหินแกะสลักเป็นรูปหน้าของอดีตท่านประธานาธิบดีคนสำคัญ 4 คนของสหรัฐอเมริกาได้แก่ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน, โธมัส, เจฟเฟอร์สัน,ธีโอดอร์ รูสเวลท์ และ อับบราฮัม ลินคอล์น ซึ่งสร้างในปี 1927 โดยประติมากร กัทซัน บอร์กลัม (GUTZON BORGLUM) โดยจุดประสงค์เริ่มแรกทางการของ รัฐเซาท์ดาโกต้าที่สร้าง ประติมากรรมนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการหาสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมาชมแบล็กฮิลล์ซึ่งปัจจุบันเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต้องแวะมาเยือนและ ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง NATIONAL TREASURE ภาค 2 / เดินทางสู่ เมืองแรพิดซิตี้ (RAPID CITY) (ระยะทาง 39 กม. /ใช้เวลา 35 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN OR BEST WESTERN OR HILTON GARDEN IN หรือเทียบเท่า

DAY 6

แรพิดซิตี้ – ลาสเวกัส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่สนามบิน

12.04 น. ออกเดินทางสู่ นครลาสเวกัส โดยเที่ยวบินที่ ALLGIANT 429

**อาหารกลางวันไม่รวมอยู่ในโปรแกรม**

13.18 น. เดินทางถึงนครลาสเวกัส เมืองกลางทะเลทรายแห่งมลรัฐเนวาดา

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ A|X Armani Exchange, Ann Taylor, Burberry, Calvin Klein, Coach, Cole Haan, Dolce & Gabbana, Elie Tahari, Kenneth Cole, Lacoste, Nautica, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, St. John, TAG Heuer, Theory, Tory Burch, True Religion, etc.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ นำท่านชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองลาสเวกัส ที่เป็นบรรยากาศอันแท้จริงของแหล่งคาสิโนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิ น้ำพุดนตรีโรงแรมเบลลาจิโอ, โชว์โจรสลัด TREASURE ISLAND, เวนิสจำลองและน้ำพุเทียมแห่งโรงแรมเวเนเชี่ยนแอนด์พาลาซโซ โรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาวแห่งลาสเวกัส ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้าและมีลำคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรมหรือจะศึกษากลยุทธ์พร้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์การพนันในรูปแบบต่าง ๆ ตามสไตล์ที่คุณถนัดอาทิเช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต ณ บ่อนคาสิโนหรูหราที่เปิดต้อนรับท่านตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมใหญ่หรือเล็กก็ตาม (กฎหมายในสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นคาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฏโดยเคร่งครัด)

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ARIA OR BELLAGIO หรือเทียบเท่า

DAY 7

ลาสเวกัส – ROUTE 66 – แกรนด์แคนยอน (เซาท์ริม)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่าน เมืองวิลเลี่ยม (WILIAMS) (ระยะทาง 345 กม. / ใช้เวลา 3 ชม.15นาที) ประตูสู่แกรนด์แคนยอน ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางประวัติศาสตร์ ROUTE 66 ซึ่งเป็นทางหลวงเส้นหนึ่งในอดีตของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นทางหลวงสายแรกๆของรัฐบาลกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 11 พ.ย. 1926 แต่การติดตั้งป้ายทางหลวงได้ทำในปีถัดมา เส้นทางสมัยเริ่มแรก ตั้งต้นที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ผ่านรัฐมิสซูรี แคนซัส โอคลาโฮมา เทกซัส นิวเม็กซิโก อริโซน่าและจบที่เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นระยะทางทั้งสิ้น 3,940 กม. Route 66 ถูกยกเลิกระบบทางหลวงอเมริกา เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 1985 บางส่วนของเส้นทางเดิมมีการกำหนดให้เป็นเส้นทางชมวิว (National Scenic By way) ที่ใช้ชื่อว่า HISTORIC ROUTE 66

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (GRAND CANYON NATIONAL PARK) (ระยะทาง 95 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 10 นาที) แห่งรัฐอริโซน่าชมความงามสง่าของ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (SOUTH RIM) ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโด ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทะลายของหินเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมทีแม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลคดเคี้ยวไป ตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก แผ่นดินไหว แรงดัน และ ความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัว ของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธาร ไหลผ่านลาดชันขึ้นและทำให้น้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทราย และ ตะกอนไปตามน้ำ เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ก็ประมาณ 1,600 เมตร และ อาจลึกกว่าสองเท่า ของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิต หินชั้นแบบต่าง ๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะ จนเป็นร่องลึกสลับซับซ้อนนานนับล้านปี เป็นแคนยอนที่งดงาม นำท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมวิว อื่นๆ ที่สวยงาม อาทิ YAVAPAI POINT, DESERT VIEW, WATCHTOWER,
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่แกรนด์แคนยอน
ชมแสงของพระอาทิตย์ค่อยๆอ่อนลง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN หรือ QUALITY INN หรือเทียบเท่า

DAY 8

แกรนด์แคนยอน – เพจ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่ เมืองแคเมรอน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ ANTELOPE CANYON (ระยะทาง 13 กม. / ใช้เวลา 20 นาที) เป็นสถานที่นักท่องนิยมท่องเที่ยวและถ่ายรูปมากที่สุดทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา Antelope Canyon เกิดจากการกัดเซาะของหินทรายหลักๆคือจากน้ำ ในช่วงน้ำท่วม น้ำที่ไหลเข้าช่องหินแคบๆ ทำให้เกิดการกัดเซาะขึ้นเป็นลวดลาย ริ้ว สวยงาม มี Upper Antelope กับ Lower Antelope แต่ที่นิยมไปเที่ยวคือ Upper Antelope

เดินทางต่อสู่ เมืองเพจ (PAGE)

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS OR BEST WESTERN OR QUALITY INN หรือเทียบเท่า

DAY 9

เพจ – เขื่อนเกล็น แคนยอน – ไบรซ์แคนยอน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะบันทึกภาพ เขื่อนเกล็น แคนยอน เกล็น แคนยอน เป็นหุบเขาแห่งหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ริมทะเลสาบพาวเวลล์ และในค.ศ. 1966 ได้มีการสร้างเขื่อนเกล็น แคนยอน ขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับประชากรในหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายไว้ใช้อุปโภคบริโภค เช่น ลาสเวกัส ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 17 ปี เพื่อเก็บน้ำในเขื่อน ดังนั้นเกล็นแคนยอน จึงเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใครในโลก ชมทะเลสาบพาวเวลล์ ทะเลสาบสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยหุบนำท่านเข้าชมอุทยานหินที่ถูกน้ำฝนชะเซาะมานับด้วยสิบๆล้านปีแล้วถูกน้ำแข็งที่ละลายตัว ตลอดจนหิมะช่วยแปรรูปให้อีก ทำให้เกิดเป็นรูปร่างแปลก ๆ หรือเป็นแท่งหินขนาดต่าง ๆ เป็นงานฝีมือที่ประหลาดล้ำของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นรูปร่างอย่างที่ไม่นึกว่าจะเป็นไปได้เขาหินสีส้มแดงท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (BRYCE CANYON NATIONAL PARK)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN RUBY’S INN OR BRYCE VIEW LODGE

DAY 10

ไบรซ์ แคนยอน – ลาสเวกัส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน อุทยานแห่งชาติที่กินเนื้อที่ถึง 36,000 เอเคอร์ อันเต็มไป ด้วยหินสีแดง ชมพู และครีม รูปทรงต่าง ๆ กัน สีต่าง ๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามเวลาจากรุ่งอรุณจนถึงยามโพล้เพล้ ซึ่งดูน่าทึ่งและงดงามเป็นอย่างยิ่ง นำท่านเข้าชมอุทยานหิน ที่ถูกน้ำฝนชะเซาะมานับด้วยสิบ ๆ ล้านปี แล้วถูกน้ำแข็งที่ ละลายตัว ตลอดจนหิมะช่วยแปรรูปให้อีก ทำให้เกิดเป็น รูปร่างแปลก ๆ หรือเป็นแท่งหินขนาดต่าง ๆ เป็นงานฝีมือที่ ประหลาดล้ำของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นรูปร่างอย่างที่ไม่นึกว่าจะเป็นไปได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ นครลาสเวกัส (ระยะทาง 416 กม. / ใช้เวลา 4 ชม. ) เมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ARIA OR BELLAGIO หรือเทียบเท่า

DAY 11

ลาสเวกัส – บาร์สโตว์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – ลอสแองเจลิส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตว์ แวะช้อปปิ้งที่ TANGER OUTLET ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคา ขายส่งหลากหลายจากโรงงาน เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ BALLY, CALVIN KLEIN, COACH, GAP, GUESS, GYMBOREE, NUATICA, NIKE, NINE WEST, POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER ,SAMSONITE เป็นต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน / เดินทางสู่สนามบิน

DAY 12

ลอสแองเจลิส – ไทเป – กรุงเทพฯ

01.25 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR 015 (ใช้เวลาเดินทาง 13 ชม. 20นาที)

DAY 13

ไทเป – กรุงเทพฯ

05.45 น. เดินทางถึงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR 067 (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. 55นาที)

11.35น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

198,000 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง

12 – 24 ส.ค. 58

23 ส.ค. – 04 ก.ย. 58

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095