ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (ปีใหม่)

  • เดินทางโดย สายการบินไทย
  • COUNTDOWN ย่าน ไทเป 101 สถานที่เคาท์ดาวน์ยอดฮิตติด 1 ใน 10 ของโลก
  • หมู่บ้านสายรุ้ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซำจั๋ง, อุทยานเย๋หลิว
  • ร้านพายสับปะรด, ถนนเก่าจิ๋วเฟิ่น
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น89)
  • ช้อปปิ้งเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • พิเศษเมนูอาหาร: สุกี้ชาบู เสต็ก+สลัดบาร์ และอาหารจีนซีฟู๊ด+กุ้งมังกร เสี่ยงหลงเปา และปลาประธานาธิบดี
  • รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ
  •  *** ต้องการดูรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์ PDF *** 

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

ราคาเริ่มต้นที่

39,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095