อเมริกาตะวันออก – แคนาดา 10 วัน

  • นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวน้ำตกไนแองกร่า และพักห้องริมน้ำตกไนแองการ่า 2 คืน
  • นิวยอร์ค (พัก นิวยอร์ค  2 คืน) – ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ
  • ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตรท – ย่านฟิฟธ์อเวนิว – Woodbury Outlet
  • แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.
  • สถาบันสมิทโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ่ง
  • น้ำตกไนแองการ่า (พักห้องริมน้ำตกไนแองการ่า 2 คืน)
  • ล่องเรือ Hornblower น้ำตกไนแองการ่า – ทานอาหารบน Skylon
  • นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า
  • โตรอนโต้ – หอคอยซีเอ็น – Outlet

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - นิวยอร์ค (พัก 2 คืน)

 08.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M  ประตู 6

 11.05 น.    ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 750

 15.00 น.    เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 17.45 น.    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินูอาร์ก ลิเบอร์ตี โดยเที่ยวบิน CX 890

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

 สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน 

 21.35 น.    เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตินูอาร์ก ลิเบอร์ตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา หลังจากผ่านพิธีผ่านตรวจคนเข้าเมือง

          นำท่านนั่งรถโค้ช เดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ค (New York) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกา รัฐ New York อยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม New York Hilton Fort Lee หรือเทียบเท่า 

DAY 2

นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตรท – ย่านฟิฟธ์อเวนิว

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    นำท่านนั่งรถชม มหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตัน / ขม ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้เป็นถนน  เก่าแก่เส้นหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค เริ่มตั้งต้นอยู่บนถนนสายนี้

          นำท่าน ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1984 เดิมมีชื่อว่า Liberty Enlightening The World ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบเอาเป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    นำท่านขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็นต้น
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในนิวยอร์ก และบรรยากาศแสนโรแมนติก

          นำท่านผ่านชม Ground Zero บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Center ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้มีการก่อสร้างตึกใหม่ทดแทน หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี2001

          ชม ย่านไทม์สแควร์ (Times square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เช้าสู่ที่พัก โรงแรม New York Hilton Fort Lee หรือเทียบเท่า 

DAY 3

นิวยอร์ค – Woodbury Outlet – แอตแลนติกซิตี้

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    นำท่านช็อปปิ้งที่ วู้ดบิวรี่ เอาท์เลท (Woodbury Outlet) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดี  ที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio , Armani และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้

 รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเอาท์เลท (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 

 บ่าย    เดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ (Atlantic City) ดินแดนแห่งคาสิโน (ระยะทาง 265 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.) เมืองแห่งแสง สี และ คาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (เรียกได้ว่าเป็น ลาสเวกัส ตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม เลียบฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก

          อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน หรือเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค (Broadwalk) ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต (3.65 เมตร) แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต ( 12 เมตร) และมีความยาวถึง 7 กม. ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้า ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ณ ถนนเส้นนี้ หรือ ท่านจะเลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ เอาท์เลทแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้โรงแรม Target Outlet ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เช่น Coach, Puma, Nike, CK, Adidas และอื่นๆ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Tropicana Casino & Resort หรือเทียบเท่า 

DAY 4

แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)  (ระยะทาง 99 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.05 ชม.) หรือที่ เรียกกันว่า Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพื้นที่เมืองจากประชากรเป็นอันดับ 5 และมีผู้บริโภคสื่อมากเป็นอันดับ 4 จากการสำรวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และเป็นเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นเป็นอันดับที่ 49 ของโลก นอกจากนี้ฟิลาเดลเฟียยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และ Drexel University

          นำท่านเข้าชม ระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell เป็นสิ่งที่ประกาศกำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆังเก่าแก่ที่งามสง่าใบนี้มีขอบกว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหนึ่งตัน บนระฆังมีอักษรจารึกไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” พร้อมนำชมนิทรรศการความเป็นมาในการ ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา นำท่านถ่ายรูปกับ หอแห่งเสรีภาพ หรือ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า“สหรัฐอเมริกา”                (United States of America)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington D.C.) (ระยะทาง 222 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.33 ชั่วโมง) นำท่านชม กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งนี้สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดลเฟีย อดีตเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา / นำท่านแวะถ่ายรูปกับทำเนียบขาว (White House) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

          ชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอสัน (The Thomas Jefferson Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติ์และระลึกถึง ประธานาธิบดี โธมัส เจฟเฟอสัน ประธานาธิบดีคนที่ 3 แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น American Founding Father of the United States / ชม อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น (Lincoln Memorial) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DC Bethesda North Marriott Hotel & Conference หรือเทียบเท่า 

DAY 5

วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา (The Capitol Hill) ถือเป็นสัญลักษณ์ของวอชังตัน ดี.ซี.

          นำท่านเดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (James Smithson) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติ / เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถูกกล่าวขานว่าเป็นเพชรอาถรร

          เข้าชม พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน  (National Air and Space Museum) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง Kitty Hawk Flyer เครื่องบินลำแรกของโลกของพี่น้องตระกูล WRIGHT ยานอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก–ดวงจันทร์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก (Harrisburg) (ระยะทาง 194 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.09 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐ Pennsylvania ซึ่งเป็นเมืองขนาดกลางไม่ใหญ่มาก อยู่ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Hotel Harrisburg หรือเทียบเท่า 

DAY 6

แฮร์ริสเบิร์ก – คอร์นนิ่ง – น้ำตกไนแองการ่า (พักห้องริมน้ำตกไนแองการ่า 2 คืน)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    นำท่านชม โรงงานช็อกโกแลต / ชม เครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ Hershey’s Chocolate World

 รับประทานอาหารกลางวันแบบด่วน (McDonald's) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 

 บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) (ระยะทาง 262 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน เมืองคอร์นนิ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 อยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว

          นำท่านเดินทางสู่ ร้านเครื่องแก้ว ที่เมืองคอร์นนิ่ง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

          นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) น้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแองการ่าบนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา (**ในวันนี้ท่านจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา ดังนั้นทุกท่านกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางติดไว้กับตัว และห้ามนำผลไม้ ถั่วและอาหารทุกชนิดเข้าประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมีของดังกล่าว ต้องทำการทิ้งก่อนถึงด่านตรวจ**)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Marriott Gateway on The Falls (Falls View room) หรือเทียบเท่า 

พิเศษ!!   ห้องพักวิวน้ำตกทุกห้อง ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามค่ำคืน ท่านจะได้ชมการประดับไฟบริเวณน้ำตกแสนสวยตระการตา

DAY 7

น้ำตกไนแองการ่า Journey Behide The Falls – ทานอาหารบน Skylon – นั่งเฮลิคอปเตอร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 10.00 น.   สัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆกับรายการท่องเที่ยว Journey Behide The Fall ที่ท่านสามารถเดินสู่น้ำตกและชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไนแองการ่าแบบมื้อเอื้อม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า

(**หมายเหตุ** รายการล่องเรือ Hornblower จะเปิดให้บริการหลังวันที่ 25 เมษายนของทุกปี แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากกรุ๊ปเดินทางและทางเรือเปิดให้บริการ ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น ล่องเรือ Hornblower ให้ท่านสัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล)

          นำท่านชมจุดชมวิว เทเบิ้ลร๊อค (Table Rock) ชมน้ำตกเกือกม้าที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก

          นำท่าน ล่องเรือ Hornblower ให้ท่านสัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสกายลอน (Skylon Tower) ชื่นชมทิวทัศน์ของน้ำตกไนแองการ่าแบบ 360 องศา 

 บ่าย   นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ (**หมายเหตุ** หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทจะทำการคืนเงิน ให้ท่านละ 2,000 บาท)

          นำท่านชม นาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ผ่านชม Whirlpool หรือ น้ำวนขนาดยักษ์ ที่เกิดจากกระแสน้ำจากน้ำตกไนแองการ่า

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Marriott Gateway on The Falls (Fall View room) หรือเทียบเท่า 

พิเศษ! ห้องพักวิวน้ำตกทุกห้อง ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามค่ำคืน ท่านจะได้ชมการประดับไฟบริเวณน้ำตกแสนสวยตระการตา

DAY 8

น้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต – CN Tower – Outlet – สนามบิน

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    นำท่านเดินทางสู่ โตรอนโต้ (Toronto) (ระยะทาง 357 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของทวีปอเมริกาเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา

          นำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงชั้นชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี ชื่ออาคารซีเอ็น ย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    นำท่านแวะถ่ายรูป อาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน ตั้งอยู่ด้านหน้า ชม สวนควีนพาร์ค(Queen’s Park)  และแวะถ่ายรูปสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยโตรอนโต(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง(Toronto City Hall)

          อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ โตรอนโต้ พรีเมียม เอาท์เลท  เลือกซื้อสินค้าแบรน์เนม Coach, Calvin Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอื่นๆอีกมากมาย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต 

DAY 9

โตรอนโต – ฮ่องกง

 01.50 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินเช็คแล็ปก๊อก ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 829 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

DAY 10

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 05.00 น.    เดินทางถึงสนามบินเช็คแล็ปก๊อก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 08.00 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน CX 805

 10.05 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

139,000 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

 

14 – 23 ต.ค. 61

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088