2020 คาร์นิวัล อเมริกาใต้ 15 วัน

(1)   กรุงเทพฯ    

(2)  กรุงเทพฯ – โดฮา – เซาเปาโล – ริโอ เดอ จาเนโร      

(3)  ยอดเขาคอร์โควาโด – (ชมเทศกาลคาร์นิวัล ที่นั่ง VIP Box Seat)

(4)  ริโอ เดอ จาเนโร       – ซูการ์โลฟ

(5)   ริโอ เดอ จาเนโร – ลิม่า – คูซโก

(6)   คูซโก – โอลันเททัมโบ – นั่งรถไฟพาโนรามาสู่ มาชู ปิคชู (พักบนมาชู ปิชู)

(7) :    มาชู ปิคชู ชมดินแดนลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา (เช้า) – คูซโก                                

(8) :    คูซโก – ลิม่า **ทานอาหารซีฟู้ด ริมมหาสมุทรแปซิฟิค***                                 

(9) :    ลิม่า – บัวโนสไอเรส (พัก 2 คืน)

(10) :   บัวโนสไอเรส

(11) :   บัวโนสไอเรส – น้ำตกอิวาสุ (พักน้ำตกอิกวาสุ 2 คืน)

(12) :   น้ำตกอิกวาสุ (ฝั่งบราซิล) – นั่งเรือเร็วมาคูคู

(13) :   น้ำตกอิกวาสุ – เซาเปาโล

(14) :   เซาเปาโล – โดฮา    

(15) :   โดฮา – กรุงเทพฯ   

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

18.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แถว P/Q ประตู 8

21.00 น.       ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 835

DAY 2

กรุงเทพฯ – โดฮา – เซาเปาโล – ริโอ เดอ จาเนโร

00.50 น.         เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.20 น.         ออกเดินทางสู่ เซาเปาโล (Sao Paulo) โดยเที่ยวบินที่ QR 773

17.20 น.         เดินทางถึง เซาเปาโล / รับประทานอาหารค่ำภายในสนามบิน

21.05 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio De Janeiro) โดยเที่ยวบินที่ G3 1090

22.05 น.         เดินทางถึง กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio De Janeiro) เมืองท่าริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าที่ครึกครื้นของบราซิล

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Hilton Copacabana (5* Hotel) หรือเทียบเท่า

DAY 3

ยอดเขาคอร์โควาโด – เทศกาลคาร์นิวัล ที่นั่ง VIP Box Seat – ริโอ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado) มีความสูงประมาณ 710 เมตร นั่งรถรางผ่านภูเขา และป่าไม้ เพื่อชม รูปปั้นพระเยซูคริสต์ยืนอ้าแขนรอผู้ไถ่บาป (Christ The Redeemer) ตั้งตระหง่านอยู่อย่างสง่าด้วยความสูงถึง 38 เมตร เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนี้ บนยอดเขาแห่งนี้ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามของเมืองริโอ เดอ จาเนโรในแบบพาโนรามา รวมทั้งจะสามารถเห็นวิวไปถึงยอดเขาชูการ์โลฟ ชายหาดโคปาคาบานา และสนามกีฬามาราคาน่า

นำท่านเข้าชมสนามกีฬายักษ์ “มาราคาน่า” (Maracana Stadium) ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามหนึ่ง จุผู้เข้าชมได้ถึง 200,000 คน ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1950 เพื่อใช้เป็นสนามแข่งฟุตบอล FIFA World Cup ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ และในปี 2014 บราซิลได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตลบอลโลกอีกครั้งหนึ่ง นอกจากใช้เป็นสถานที่แข่งฟุตบอลแล้ว ยังใช้เป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               เดินทางกลับโรงแรม เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมตัวชมงานคาร์นิวัลในช่วงกลางคืน

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมขบวนพาเหรดรอบ Champion ในเทศกาลคาร์นิวัลแห่งกรุงริโอ เดอจาเนโร ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ด้วยขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่อลังการในชุดแฟนซีหลากสีสันนับร้อยขบวน ด้วยที่นั่ง VIP Box Seat ชิดติดขอบสนามอย่างใกล้ชิด ท่านจะสนุกสนาน เพลิดเพลินและเต็มอิ่มกับโชว์และพาเหรดหลากลีลาตั้งแต่หัวค่ำยันรุ่งเช้า ซึ่งในรอบปีจะมีการจัดเพียงครั้งเดียว จะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมิรู้ลืมกับสีสันอันหลากหลาย และบรรยากาศของงานเฉลิมฉลองแห่งชาติ

 เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Hilton Copacabana (5* Hotel) หรือเทียบเท่า

DAY 4

ริโอ เดอ จาเนโร - ซูการ์โลฟ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามสบาย หรือมีเวลาเล่นน้ำทะเล ณ บริเวณชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ชายหาดโคปาคาบาน่า ที่มีความยาวถึง 4 กิโลเมตร และเมื่อไม่นานมานี้ชาวคาริโอค่าได้ร่วมกันสร้างสถิติโลก ทำราวตากผ้าที่ยาวที่สุดในโลก ณ ชายหาดแห่งนี้ และยังเป็นที่มาของชื่อเพลงที่ดังไปทั่วโลก

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar Loaf Mountain) มีความสูงประมาณ 396 เมตร เพื่อชมทิวทัศน์และภาพอันงดงามของเมืองริโอ ชูการ์โลฟนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองริโออีกด้วย ชื่อของชูการ์โลฟนั้นมาจากรูปร่างลักษณะของยอดเขาซึ่งมีรูปร่างเหมือนก้อนน้ำตาล

เข้าชม วิหารศักดิ์สิทธิ์ ริโอ เดอ จาเนโร ( Rio De Janeiro Cathedral)  หนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งบราซิล เป็นสถานที่อันโดดเด่นแห่งริโอ เดอจาเนโรก็คือ โบสถ์ริโอ เดอ จาเนโร หรือมหาวิหารแห่ง ริโอ เดอ จาเนโร อาคารมหาวิหารแห่งนี้เป็นรูปทรงกรวยขนาดยักษ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ไม่ควรพลาดที่จะมาเยือน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 106 เมตร สูง 96 เมตร วิหารแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่คล้ายโบสถ์อยู่บ้าง แต่ลักษณะของวิหารขนาดมหึมานี้กลับคล้ายปีระมิดของชาวมายันมากกว่า

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Hilton Copacabana (5* Hotel) หรือเทียบเท่า

DAY 5

ริโอ เดอ จาเนโร – ลิม่า – คูซโก

เช้า                   เดินทางสู่สนามบิน / รับประทานอาหารเช้า Box Breakfast

05.30 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (Lima) โดยเที่ยวที่ AV 920

09.15 น.         เดินทางถึง กรุงลิม่า เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของประเทศเปรู

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันที่สนามบิน

13.00 น.         ออกเดินทางสู่ คูซโก (Cusco) โดยเที่ยวบินที่ LA 2035

14.21 น.          เดินทางถึง คูซโก เป็นชื่อเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีส ส่วนที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเปรู เมืองกุสโกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและองค์กรยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม

นำท่านชม เมืองคูซโก (Cusco) เมืองซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาแอนเดส ชื่อ     “คูซโกเป็นภาษาเกวชัว แปลว่า ศูนย์กลางของโลกย้อนไปถึงช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็นผลงานของ อินคา ปาชาคูเตคผู้ก่อสร้างเมืองนี้ให้สะดุดตา

ชม พลาซ่า เด อารมาส แห่งกุสโก (Plaza de Armas del Cusco) หรือที่รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งนักรบ จัตุรัสขนาดใหญ่กลางเมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยสถานที่สำคัญๆหลายแห่ง เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายเครื่องประดับ ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว

ชม วิหารคูซโก (La Compania de Jesus) วิหารสไตล์บาร็อคที่ถูกสร้างในปี 1550 เป็นหนึ่งในคริสตจักรในยุคอาณานิคมสเปนที่สวยงามมากที่สุดในทวีปอเมริกา โบสถ์พระเยูซู (Jesuit Church) โบสถ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกับวิหารคูซโก โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 แต่ถูกทำลายจากแผ่นดินไหวในช่วงปี 1650 จากนั้น 18 ปีต่อมาได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมบาร็อคโคโลเนียลในทวีปอเมริกา

ชม โกริกันชา (Koricancha) อดีตวิหารแห่งดวงอาทิตย์ (Temple del Sol) ของชาวอินคา   หนึ่งในวิหารสำคัญที่สุดของชาวอินคาในเมืองคูซโก

ชม ป้อมปราการซาคซายอัวมาน (The Fortress of Sacsayhuaman) ป้อมซึ่งสร้างขึ้นจากหินแกรนิตเพื่อป้องกันข้าศึกจากฝั่งตะวันออก ซึ่งบางส่วนของก้อนหินเหล่านี้ได้ถูกนำ  มาใช้ในการก่อสร้างตึกสไตล์โคโลเนียลในเมืองคูซโก จัดเป็นสถาปัตยกรรมอินคาที่มีความโดดเด่นมาก สร้างด้วยก้อนศิลาขนาดมหึมา บางก้อนหนักถึง 125 ตัน มีกำแพงสองชั้นสร้างเป็นแนวซิกแซก นักโบราณคดีประมาณว่าการสร้างป้อมแห่งนี้ต้องใช้แรงงานหลายหมื่นคน ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 70 ปี

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Palacio del Inca Luxury Collectoin Cusco (5* Hotel) หรือเทียบเท่า

DAY 6

คูซโก – โอลลันเททัมโบ – นั่งรถไฟพาโนรามาสู่ มาชู ปิคชู

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โอลลันเททัมโบ (Ollantaytambo) อีกเมืองหนึ่งในดินแดนลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา อยู่ใกล้กับเมืองคูซโก

เดินทางสู่สถานีรถไฟ ออกเดินทางโดย รถไฟ Vista Dome ไต่ขึ้นเขาแอนดิสอันยิ่งใหญ่และลึกลับสู่ “มาชู ปิคชู” (Machu Picchu)

เดินทางถึง มาชู ปิคชู (Machu Picchu) หรือนิยมเรียกอีกชื่อว่า “เมืองสาบสูญแห่งอินคา” เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ความสูงประมาณ 2,350 เมตร ในปี 1983 องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้มาชู ปิคชูเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2007 มาชู ปิคชู ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่จากการลงคะแนนทั่วโลกทั้งทางอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               ชมบริเวณโดยรอบของมาชู ปิคชูอันเร้นลับ (รอบที่ 1) ตามประวัติว่ามาชู ปิคชู สร้างขึ้นเมื่อปี 1450 โดยจักรพรรดิปาชากูตีของอินคา และใช้ชีวิตในมาชู ปิคชู จนกระทั่งชาวสเปนได้ชัยชนะเหนือเปรูในปี 1911 เป็นการสร้างที่พักอาศัยของชาวอินคา (คล้าย ๆ กับบ้านพักตากอากาศของเศรษฐีชาวยุโรป) พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นปราสาทและวัดที่สร้างเพื่อถวายแด่เทพเจ้าของชาวอินคาและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่สร้างเพื่อดูแลศาสนสถาน / ในปี ค.ศ. 1911 นครแห่งนี้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลักษณะสภาพบ้านเมือง บ้านเรือน พระราชวัง วิหาร ซึ่งยังคงสภาพเดิมที่ดีราวกับได้รับการอนุรักษ์ดูแลไว้อย่างน่าอัศจรรย์ คนนำทางชื่อนายเมลชอร์ อาร์เตอากาได้นำศาสตราจารย์ฮิราม บิงแฮมมาสู่มาชู ปิคชู ซึ่งศาสตราจารย์บิงแฮมได้กลับมาที่เมืองนี้อีกครั้งในปี 1914 ด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเยลล์และสมาคมภูมิศาสตร์แห่งชาติ จากนั้นเป็นต้นมา มาชู ปิคชูจึงเป็นที่รู้จักกันในนามของนครลี้ลับแห่งชนเผ่าอินคา มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมสินค้าพื้นเมืองของชาวอินคา

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Sumaq Aguax Calientes (5* Hotel)  หรือเทียบเท่า

DAY 7

มาชู ปิคชู ชมดินแดนลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา (เช้า) - คูซโก

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ไฮไลท์อีกอย่างที่ต้องมาเมื่อท่านมาเยือนดินแดนลี้ลับมาชูปิคชู คือ ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า จากนั้น ชมบริเวณโดยรอบของมาชู ปิคชูอันเร้นลับ รอบที่ 2

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนเขามาชูปิคชู

บ่าย                เดินทางกลับคูซโก โดยรถไฟ VISTA DOME โดยระหว่างทางบนรถไฟขากลับ ท่านจะได้ชมการเดินแฟชั่นโชว์กับเสื้อผ้าหนังที่มาสร้างความบันเทิงให้ท่านชมบนรถไฟ เมื่อถึงสถานีรถไฟ Ollantaytambo นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองคูซโก

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Sumaq Aguax Calientes (5* Hotel)  หรือเทียบเท่า

DAY 8

คูซโก - ลิม่า **ทานอาหารซีฟู้ด ริมมหาสมุทรแปซิฟิค***

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

05.30 น.        เดินทางสู่สนามบิน

08.30 น.        ออกเดินทางสู่ ลิม่า โดยเที่ยวบินที่ LA 2054        

10.02 น.         เดินทางถึง กรุงลิม่า (Lima) เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของประเทศเปรู โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาชียอง แม่น้ำรีมัก และแม่น้ำลูริง ริมชายฝั่งแห้งแล้งซึ่งอยู่ติดกับอ่าวใน มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีท่าเรือที่สร้างขึ้นและตั้งชื่อว่า กายาโอ (Callao)

นำท่านผ่านชมเมืองลิม่า เมืองของพระราชา (City of Kings) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1535 โดยชาวสเปนชื่อ ฟรานซิสโก ปิซาโร และในปี ค.ศ. 1991 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ลิม่าเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย               นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ทองคำ (Golden Museum) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุ ซึ่งทำด้วยทองคำของชาวเปรูมาตั้งแต่อดีตกาล เป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชน ก่อตั้งโดย Miguel Mujica Gallo ในปีค.ศ.1968 เก็บรวมรวมของสะสมที่ทำจากทองคำไว้กว่า 25,000 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก, มงกุฎ, ตราประจำตระกูล, เสื้อเกราะ, มัมมี่ ฯลฯ

ชมย่านมิราฟลอเรส (Miraflores) เป็นย่านทันสมัยของกรุงลิม่า มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยหลายอย่าง และมีชายหาดที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ เมนู Seafood เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาว ณ ภัตตาคารริมมหาสมุทรแปซิฟิค

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Costa del Sol Wyndham Lima Airport (4* Hotel) หรือเทียบเท่า

DAY 9

ลิม่า – บัวโนสไอเรส (พัก 2 คืน)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

08.10 น.      ออกเดินทางสู่ บัวโนสไอเรส โดยเที่ยวบิน LA 8011

14.40 น.       เดินทางถึง บัวโนสไอเรส (Buenos Aires) เป็นเมืองหลวง เมืองใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองท่าของประเทศอาร์เจนตินา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Intercontinental Buenos Aires (5* Hotel) หรือเทียบเท่า

DAY 10

บัวโนสไอเรส

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองบัวโนสไอเรส ย่านใจกลางเมือง “ซองโตร” ย่านพลาซ่า เดอ มาโย บริเวณที่ตั้งทำเนียบ รัฐบาล ตึกรัฐสภา ทำเนียบประธานาธิบดีหรือที่มีชื่อเรียกว่า “ลา กาซาโร ซาดา” (La Casa Rosada) แปลว่าบ้านสีชมพูหรือบ้านสีกุหลาบ เพราะใช้หินสีชมพูก่อสร้าง ตั้งตระหง่านอยู่หน้าจัตุรัสมาโย ที่จะมีทหารองครักษ์ในเครื่องแบบสีน้ำเงินออกมาเดินพาเหรดกันเป็นประจำ ผ่านชมศาลาว่าการ (Cabildo) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมทาสีขาว ย่านลาโบกา (La Boca) ย่านที่อยู่อาศัยของชนชั้นแรงงาน มีสีสันสดใสหลากหลายจนลายตา ได้รับการก่อตั้งขึ้นในกลางศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของกรรมกรท่าเรือ โดยได้ตั้งติดอยู่  ริมน้ำพอดี ย่านนี้ได้ชื่อว่ามีบ้านเรือนที่สร้างด้วยสังกะสีแต่มีการนำสีสด ๆ แปลก ๆ มาทา จิตรกรเบนีโต กินเกลา มาร์ติน เป็นผู้นำในการใช้สีของผู้คนในย่านนี้ในช่วงต้น ๆ ศตวรรษ เพลิดเพลินกับการเต้นระบำแซมบ้าที่ออกมาโชว์ลีลาสุดมันส์

ผ่านชม โรงอุปรากรโกลอน (Colon Theatre) โอเปร่าเฮ้าส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เทียบได้กับที่มิลาน และกรุงเบอร์ลิน เป็นที่แสดงบัลเล่ต์และวงซิมโฟนี่ เป็นที่ที่นักแสดงทุกคนใฝ่ฝันจะก้าวขึ้นเวทีแห่งนี้

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ณ ถนนอเวนิด้า เนิฟ เดอ ฮูลิโอ หรือถนน 9 กรกฎาคม   เป็นถนนสายที่กว้างที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีร้านกาแฟริมบาทวิถีที่ขึ้นชื่อและผ่านชมสนามฟุตบอลสโมสร โบคาจูเนียร์ สโมสรฟุตบอลชื่อดังของอาร์เจนติน่า ที่มีอดีตนักเตะชื่อดังอย่าง ดิเอโก มาราโดน่า เคยเล่นให้สโมสรแห่งนี้มาก่อน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               ชม มหาวิหารใหญ่โรเซอแรตต้า  (Metropolitan Cathedral) ที่ฝังศพของนายพลโฮเซ่ เดอ ซานมาร์ติน ผู้กอบกู้อิสรภาพแห่งอาร์เจนติน่า ชมทหารยามที่แต่งกายในเครื่องแบบเกรอนาดิเยร์อย่างสง่างามหน้าวิหาร

นำท่านชม ที่ฝังศพของเอวิต้า เปรอง (Tomb of Evita Peron) หรือเอวา เปรอง อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศอาร์เจนตินา ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้นายพลฮวน เปรอง ได้รับตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญ คือตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนตินาด้วยคำแนะนำต่าง ๆ ของ  เอวา โดยเอวา เปรองเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ด้วยโรคมะเร็งมดลูก ด้วยวัยเพียง 33 ปีเท่านั้น ซึ่งสร้างความเศร้าเสียใจให้กับประชาชนชาวอาร์เจนตินาเป็นอย่างมาก ประวัติชีวิตของเอวามีคนนำไปทำหนังสือ ละครเวที และสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่อง

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูสเต็กเนื้ออาร์เจนติน่า)

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Intercontinental Buenos Aires (5* Hotel) หรือเทียบเท่า

DAY 11

บัวโนสไอเรส - น้ำตกอิวาสุ (พักน้ำตกอิกวาสุ 2 คืน)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.35 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองอิกวาสุ โดยเที่ยวบิน AR 1720

11.25 น.         เดินทางถึง เมืองอิกวาสุ (Iguasu) เมืองที่ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศคือ บราซิล, อาร์เจนตินา และปารากวัย และเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่มีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกไนแองการ่าถึง 4 เท่า

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ

บ่าย                นำท่านชมความงามของ น้ำตกอีกวาสุฝั่งอาร์เจนติน่า ซึ่งท่านจะได้ชมความงามของน้ำตกในอีกมุมมองหนึ่งที่งดงามไม่แพ้กับฝั่งบราซิล นำท่านข้ามพรมแดนสู่ประเทศบราซิล

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Bourbon Cataratas (5* Hotel) หรือเทียบเท่า

DAY 12

น้ำตกอิกวาสุ (ฝั่งบราซิล) - นั่งเรือเร็วมาคูคู

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เขื่อนอิไตปู (Itaipu Dam) เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตจัดได้ว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่เขื่อนสามหุบเขาของจีนจะแล้วเสร็จ คำว่า อิไตปูแปลว่า เสียงเพลงจากก้อนหินมาจากภาษากวารานิ (Guarani) ของชาวอินเดียนแดงเผ่าดั้งเดิม เขื่อนอิไตปูกั้นแม่น้ำปารานา บริเวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศปารากวัย จึงทำให้เขื่อนนี้เป็นทั้งผนังกั้นน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศ / อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย               นำท่าน ชมน้ำตกอีกวาสุ (Brazilian Falls) ซึ่งเป็นน้ำตกที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่กว่าน้ำตกไนแองการ่าในทวีปอเมริกาเหนือถึง 4 เท่า ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาริมแม่น้ำอีกวาสุ ซึ่งเป็นพรมแดนที่ครอบคลุมทั้งดินแดนบราซิลและอาร์เจนติน่า

นั่งเรือเจ็ทมาคูคูล่องแม่น้ำอีกวาสุ (Macuco Safari) เพื่อชื่นชมกับความงดงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด พร้อมความสนุกสนาน ตื่นเต้น ที่ท่านจะได้รับจากการล่องเรือเล่นคลื่นของน้ำตกแห่งนี้

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง สนุกสนานเร้าใจกับจังหวะดนตรีแบบอเมริกาใต้ ชมการแสดงดนตรีปารากวัย, ระบำแทงโก้อาร์เจนตินา  และแซมบ้าโชว์ของบราซิล

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Bourbon Cataratas (5*) หรือเทียบเท่า

DAY 13

น้ำตกอิกวาสุ – เซาเปาโล

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นำท่านเดินทางสนามบิน

09.40 น.     ออกเดินทางสู่ เซาเปาโล โดยเที่ยวบิน LA 3345

11.15 น.        เดินทางสู่ เซาเปาโล (Sao Paulo) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบราซิล

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านชมเมืองเซาเปาโล ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งก่อสร้างทันสมัย อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเซาเปาโล โรงละคร (City Theatre) ที่ผสมผสานศิลปะแบบอาร์ตนูโวและศิลปะแบบอิตาเลียน

นำท่านชม วิหารเซาเปาโล (Sao Paulo Cathedral) โบสถ์โรมันคาทอลิกประจำเมืองที่เก่าแก่และสวยงาม เป็นโบสถ์สไตล์นีโอโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในเซาเปาโล ใช้เวลาในการสร้าง ตั้งแต่ ปี1913 ถึง ปี 1967

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เดินทางสู่สนามบิน

DAY 14

เซาเปาโล – โดฮา

02.50 น.         ออกเดินทาง โดฮา โดยเที่ยวบิน QR 774

DAY 15

โดฮา – กรุงเทพฯ

00.05 น.        เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.15 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน QR 980

12.55 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

329,000 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

บินภายใน 3 เที่ยวบิน / พักโรงแรม 5 ดาว 11 คืน 4 ดาว 1 คืน

เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ราคา 329,000 บาท  (ใช้รถ Big Bus)

เดินทาง 10-14 ท่านขึ้นไป ราคา 339,000 บาท  (ใช้รถ Mini Bus)

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088