ไอซ์แลนด์ 9 วัน ท่องดินแดนมหัศจรรย์

(1)   กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต       

(2)   แฟรงค์เฟิร์ต – เรคยาวิค – บลู ลากูน

(3)   เรคยาวิค–เรคฮอลท์–น้ำตกเฮรินฟอสซ่า-น้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์-เคิร์กจูเฟล–สตุคกิชโชโมร์

(4)   สตุคกิชโชโมร์ – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (วงกลมทองคำ) – ขับรถสโนว์โมบิล – เซลฟอสส์

(5)   เซลฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – พิพิธภัณฑ์สโกการ์ – ถ้ำน้ำแข็ง – ดายร์โฮเลย์

(6)   ดายร์โฮเลย์ – โจกุลซาลอน – สกาฟตาเฟล – เรนิสฟายาร่า (หาดทรายสีดำ) – ดายร์โฮเลย์

(7)   ดายร์โฮเลย์ – เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ช้อปปิ้ง – เรคยาวิค

(8) :    เรคยาวิค – แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

(9) :    กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต

20.30 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D

23.40 น.         ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ TG 920

DAY 2

แฟรงค์เฟิร์ต – เรคยาวิค – บลู ลากูน

05.55 น.        เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิร์ต มีเวลาช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีตอนเปลี่ยนเครื่อง

11.20 น.         ออกเดินทางสู่ เรคยาวิค โดยสายการบินภายในเที่ยวบินที่ WW 761

14.20 น.        เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

บ่าย                 เดินทางสู่ บลู ลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า (ระยะทาง 21 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna โดยมีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน และอนุญาตให้ลงได้เฉพาะชุดว่ายน้ำเท่านั้น แนะนำไม่ควรพลาด เพราะนี่คือแหล่งอาบน้ำแร่ร้อนที่ดีและดังที่สุดในโลก  เป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางได้เป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางกลับสู่ เรคยาวิค (Reykjavik)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Grand Reykjavik Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 3

เรคยาวิค – เรคฮอลท์ – น้ำตกเฮรินฟอสซ่า – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล สตุคกิชโชโมร์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เยี่ยมชม เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อ่าวแห่งควัน” เนื่องจากมีควันไอน้ำพวยพุ่งขึ้น มาจากบ่อน้ำร้อนตลอดเวลา อันเป็นผลมาจากความร้อนของภูเขาไฟใต้ท้องทะเล นอกจากนี้เมืองเรคยาวิกยั้งมีตำนานไวกิ้งโบราณ ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้เข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 และเมื่อเรคยาวิก กลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1786

เข้าชม เพอร์ลัน (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยสถาปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบ อาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวงตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม,พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก

เดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชม.) เมืองทางฝั่งตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์นำท่านชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง (Reykholt Church) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              แวะถ่ายรูป น้ำตกเฮรินฟอสซ่า (Hraunfossar) หนึ่งในน้ำตกมหัศจรรย์ที่ดูเหมือนไหลออกมาจากชั้นหินชั้นดินในแนวยาว ลดหลั่นลงมาเป็นธารน้ำใสสีฟ้าคราม กลายเป็นลำธารที่ใสสะอาด

ชม บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Hot Spring) เขตพื้นที่ความร้อนใต้พิภพ ที่กลายเป็นบ่อน้ำพุร้อนครุกรุ่นไปทั่ว บริเวณชั้นดินเป็นแนวยาว น้ำร้อนที่พวยพุ่งมีความร้อนถึง 97 องศาเซลเซียส

เดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) (ระยะทาง 142 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขาคีร์กจูเฟล ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Fosshotel Stykkisholmur หรือเทียบเท่า

DAY 4

สตุคกิชโชโมร์ – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (วงกลมทองคำ) – ขับรถสโนว์โมบิล – เซลฟอสส์

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทาง วงกลมทองคำ (Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดทั้ง แกะ วัว ม้า ที่เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติ

เข้าชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นภายใน อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง

(หมายเหตุ: หากต้องการชมความงามของวงแหวนมหัศจรรย์วงใหญ่ต้องใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ทางทัวร์จึงจัดให้ท่านได้เที่ยวชมแบบเต็มๆ)

ชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีเซอร์ ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้นำประโยชน์จากแหล่งความร้อนทางธรรมชาตินี้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              แวะถ่ายภาพ น้ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) ชมความงามของน้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วงแหวนทองคำ” สถานที่ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อน้ำตก Gullfoss นี้มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำ และ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำ เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตร

เดินทางสู่ ธารน้ำแข็ง (Langjokull) พบกับประสบการณ์ใหม่กับคำเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์ หากท่านยังไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน้ำแข็ง” ด้วยการขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Snowmobile Langjokull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 953 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)

(ผู้ขับขี่ 2 ท่าน ต่อรถสโนว์โมบิล 1 คัน)

*หมายเหตุ กิจกรรมการขับรถสโนว์โมบิล ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Hotel Selfoss หรือเทียบเท่า

DAY 5

เซลฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – พิพิธภัณฑ์สโกการ์ – ถ้ำน้ำแข็ง - ดายร์โฮเลย์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) มีความสูง 60 เมตร อีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งบริเวณด้านหลังม่านน้ำตกสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ด้วย

เข้าชม พิพิธภัณฑ์สโกการ์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณกลางแจ้ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1949 สถานที่ซึ่งรวบรวมคอลเลคชั่นโบราณแสดงความเป็นมา และชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวนอร์ดิค

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม

บ่าย              นำท่านเดินทางเพื่อสัมผัสกับ ถ้ำน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจไปกับน้ำแข็งหลากหลายชั้นในสีสันที่แตกต่างกัน ภายในถ้ำที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำแข็งขนาดยักษ์ เป็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Dyrholeay Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 6

ดายร์โฮเลย์ - โจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – เรนิสฟายาร่า (หาดทรายสีดำ)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) (ระยะทาง 204 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม.) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขาน้ำแข็งก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทับใจยิ่ง นับได้ว่าเป็นภาพธรรมชาติที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก

พร้อมนำท่านสัมผัสประสบการณ์ การล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ขึ้นกับสภาพอากาศ) แต่โดยปกติเรือจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค. เท่านั้น ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปภูเขาน้ำแข็งในระยะใกล้ ซึ่งหากโชคดี ท่านอาจได้พบกับแมวน้ำหรือสิงโตทะเล ขึ้นมาอาบแดด ให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉม ในระยะใกล้

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              แวะถ่ายภาพ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafell National Park) หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่งนี้ให้สวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวมไว้ซึ่งธรรมชาติอันแปลกตาหลายสิ่งอยู่ที่เดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี ธารน้ำใสซึ่งไหลรินจากภูเขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระอันอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นเบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บานสะพรั่งในฤดูดอกไม้ผลิของแต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆทำให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม ถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า Vatnajokull มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุดหนาประมาณ 1,000 เมตร

เดินทางสู่ เรนิสฟายาร่า (Reynisfjara) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) แวะถ่ายภาพ หาดทรายสีดำ (Black Sand Beach) ความสวยงามที่แปลกตาของหาดทรายสีดำ อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก บริเวณแถบนี้เต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ เช่น นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Dyrholeay Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 7

เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ช้อปปิ้ง – เรคยาวิค

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางกลับสู่ เรคยาวิค (Reykjavik) (ระยะทาง 181 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่าน ล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ* (Whale Watching) ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทฯเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย) ชมเหล่าปลาวาฬที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ วาฬมิงค์หรือในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์ เรียกว่า มิงคี (MINKE) ให้ท่านได้ใกล้ชิดเพลิดเพลิน และประทับใจในความน่ารักของปลาวาฬที่จะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่านตลอดการเดินทาง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

*หมายเหตุ กิจกรรมการล่องเรือชมปลาวาฬ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

นำท่านเดินทางสู่ ถนนเลากาวีเกอร์ (Laugavegur) ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ย่านดาวน์ทาวน์ เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเรคยาวิค

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ Shopping Mall อย่าง Smaralind ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นหนึ่งในห้างที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ มีร้านค้ากว่า 70 ร้าน อาทิ Zara, Levi’s, Hugo Boss, Benetton, Topshop, Debenhams, Apple, Karen Millen, Evans, Nike, Diesel, Ecco เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Park Inn by Radisson Keflavik หรือเทียบเท่า

DAY 8

เรคยาวิค – แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า Breakfast Boxed

03.30 น.         เดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิก (Reykjavik)

06.00 น.         ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ WW 760

10.40 น.          เดินทางถึง แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

ชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส

ผ่านชม สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เชิญเดินเล่น ย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำสมัย

18.30 น.         เดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt Airport)

20.55 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 927

DAY 9

กรุงเทพฯ

17.10 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

169,000. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

15 – 23 มิ.ย. 62

27 ก.ค. – 4 ส.ค. 62

14 – 22 ก.ย. 62

12 – 20 ต.ค. 62

 

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088