May 15, 2020

วีซ่าประเภทไหนเหมาะกับคุณ?

ประเภทของวีซ่า ในหลาย ๆ ประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้

1. Transit Visa (วีซ่าเดินทางผ่าน) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อนเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย

2. Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง

3. Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็นวีซ่าที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าในประเทศนั้นๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง วีซ่าประเภทนี้บางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย

4. Temporary Worker Visa (วีซ่าทำงานชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นๆได้ โดยส่วนใหญ่วีซ่าชนิดนี้ ขอได้ค่อนข้างยากและมีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยากกว่าวีซ่าธุรกิจ

5. On-Arival Visa (วีซ่าช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมือง) เป็นวีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงประเทศที่เป็นจุดหมายการเดินทาง ซึ่งจะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง

6. Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน จะเพศชายหรือหญิงก็ตาม ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้นๆ สามารถเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้

7. Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าชนิดนี้ สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับ วีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บางประเทศก็ใช้ วีซ่าท่องเที่ยว แทน วีซ่าชนิดนี้

8. Working Holiday Visa (วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน) เป็นวีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้ วีซ่าประเภทนี้โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับ บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี

9. Diplomatic Visa (วีซ่าฑูต) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการฑูต

10. Jounalist Visa (วีซ่าสำหรับนักเขียน) หรือว่านักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

11. Immigration Visa (วีซ่าอพยพ) เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งกฏเกณฑ์และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆเป็นผู้กำหนด

12. Pensioner Visa (วีซ่าชีวิตบั้นปลาย) หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์

13. Electronics Visa (e-visa) เป็นระบบวีซ่าที่ใช้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทาง บาร์โค๊ค โดยจะไม่มีป้าย หรือสติ๊กเกอร์ติดลงในหนังสือเดินทาง เป็นการอำนวยความสะดวก ลดความแออัด และสร้างพื้นข้อมูลเชื่อมกับหน่วยงานความมั่นคง

14. Ship Crew Visa (วีซ่าลูกเรือ) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้กับลูกเรือของสายการบินที่ต้องเดินทางเข้ามาพร้อมสายการบิน คือ ลูกเรือที่ทำงานให้กับเรือเดินสมุทร ทำงานบนเรือเดินสมุทรของต่างประเทศที่แล่นอยู่ในบริเวณน่านน้ำ

ข้อมูลอ้างอิง : wikipedia

หากสนใจทำวีซ่าหรือขอคำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร ติดต่อเรา !
รับทำวีซ่าทั่วโลกและประกันการเดินทาง

แชร์เรื่องนี้